#кАжиЧестно

Пита се:
“В каква лекоатлетическа дисциплина Христо Марков стана олимпийски шампион през 1988 г. в Сеул?

Отговаря се:
Гимнастика

#кАжиЧестно

Станислава-Владимира Станкова