Каква коментаторска интерпретация!

Каква е тази коментаторска интерпретация, та линията за изпълнение на наказателен удар в баскетбола да се нарича БЛАГОТВОРИТЕЛНА ЛИНИЯ?
Дори в най-смело тълкуване “благотворителна” не е точният определителен размер при изработване на игрова ситуация за отвеждане до въпросната фал линия.
В частния случай дори не се отваря прозорец и за употреба на троп при търсен и ненамерен ефект!

Пък има и думи, които не бива да се развяват обезстойностени, не на място!

#КъдеМиЕТерминологията

инж. Станислава-Владимира Станкова