Каква оценка си поставят областният управител на Хасково Стефка Здравкова и кметът на Хасково Станислав Дечев?

Каква оценка си поставят областният управител на Хасково Стефка Здравкова и кметът на Хасково Станислав Дечев, като пред очите им на на площад “Свобода” и на площад “Общински” в Хасково #просяци от ромски произход причакват гражданите извън рамката на противоепидемичните мерки, с остро навлизане в свободния периметър на пешеходците?
Каква е ефективността на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Хасково (2013 – 2020), дори и не питаме, тъй като актуалното състояние е с видима безрезултатност. Интегрирането към социалната клетка на общността е само пробно принтиране на словосъчетания, а участието на регионалните и местни власти е далеч от инструментариума на ЕС. Активното участие на ромите в урбанизирания принцип на стратегията не е предизборен маниер, а общонационална политика за устойчивост на страната. Потъпкването на ромския потенциал за израстване, а и прегазването на възможността за равнопоставеност и единство между индивидите на територията на областта е флагрантна оценка за работната характеристика на управляващи и общественици.
На фона на тази илюстрация какво ли остава за действителността на Областната стратегия за развитие на област Хасково (2014-2020), вероятно избледняваща в жабката при разноса на бира.

инж. Станислава-Владимира Станкова