Какви са тези на върха на държавата…

Какви са тези на върха на държавата, които принуждават хората да протестират за основните си нужди на съществуване?!

Какви са тези на върха на държавата, че само евентуално след протести се сещат, че има хора, за които трябва да се взимат почтени решения?!

Какви са тези на върха на държавата, които полагат подпис под определения, които се притивопоставят на интересите на хората?!

Какви са тези на върха на държавата, които не систематизират методи за отмерна тактика при прилагане на реорганизационно нововъведение?!

Прости и алчни хора – прости като кратуни, алчни като зверове!

инж. Станислава-Владимира Станкова