Какво ли би се случило, ако ОД на МВР Хасково призове на разпит всички, продали гласа си за изборите на 4 април?

Какво ли би се случило, ако ОД на МВР Хасково призове на разпит всички, продали гласа си за изборите на 4 април? Дали няма да се наложи някакво конструктивно разширение на дирекцията, или пък адаптиране на нова сграда към нуждите на покупко-продажното многолюдие?

инж. Станислава-Владимира Станкова