Какво нещо е ревността само!

Какво нещо е ревността само!

Толкова чувствена и страстна, когато изразява с всяка гънка на тялото, с всяка мимика на лицето, с всяко трепване на сърцето, с всеки решителен жест, силното желание и стремеж към неразривното цяло между мъжа и жената!

И толкова болезнена и съкрушителна, когато мъчително изяжда увереността на мъжа за жената, носеща навсякъде любовта, която му принадлежи!

Особено нещо е ревността! Някъде между увереността, да се водиш от силата, и страховете, брулещи душата ти.

Силата – в сърцето на жената има място само за един единствен, и в сърцето на мъжа – една единствена!

Станислава-Владимира