Какво се случва по Нова телевизия?

Какво се случва по Нова телевизия? Каква е тази агресия, какъв е този висок и неприличен тон от “ПР” на ПП Александър Бойчев? Каква е тази аката срещу журналисти? По кое право се прави опит да се налага цензура на журналисти при подбор на въпроси?
“ПР” експертизата категорично не признава подобен поведенчески, а и речев номинационен атрибут. Изключително непристойно!
Обстоятелството с г-н Минчев при връзките с обществеността е изпуснато, а и оперирано постситуационно, като се проиграва опорната точка за прозрачност и обществена ангажираност.

инж. Станислава-Владимира Станкова