Какъв град е Хасково само!

Какъв град е Хасково само!

Да има тези тримата, че и съученици, в спортните си история и елит, с изключителни постижения, доблест и винаги здраво стъпили на земята с почтеността и отдадеността си!

Пипала и отрова не ги ловят! Не ги ловят и зловредници! Човешките им и професионални качества са надраснали дребните опити за полазване, впиване и употреба.

Те отвориха коридори, които определено изпревариха мислене и време!

И да, най-високата позиция е тази, от която хората реализират обществени полза и принос!

Станимир Стоилов – футбол
Димитър Димитров – тенис
Станислав Станков – баскетбол

Станислава-Владимира Станкова