Какъв ден за размисъл?!

Какъв ден за размисъл?! Ден?! Та, размисълът е процес!

Ако досега не сте чели, прочели, изчели, проследили, анализирали, контактували, общували, за ден ли ще го направите?!

Вместо това, имайте една хубава събота, създайте си настроние и го споделяйте.
А утре отидете да гласувате с чест и гордост, защото да си дадеш гласа винаги е силно усещане!

Изборът винаги е един – правилният!

инж. Станислава-Владимира Станкова