Как е, дядо?

Как е, дядо? 🇧🇬

Как е, дядо, по селата?
Да те видя идвам, да ми свикнеш.
Живот свободно ли живееш?
От страх зад пердето ли старееш?

Добре съм, чедо, зад вратата!
Аз съм тук, и пак да минеш.
Да те срещна, те отпращам.
Зад пердето безстрашно ще помахам.

Ех, кое по-напред, дядо?
Живот да живееш ли?!
Страх да страхуваш ли?!

Обаче, дядо, знай!
Аз за теб ще идвам!
За теб, и за други, с думи да милвам.
Българка съм, дядо, тука дишам,
корените наши безкрайно ги обичам!

За тебе, дядо, за нашето време,
утре друг зад пердето ли да вехне?!
Щом родно дихание тука трепне,
времето, дядо, дълг е да оставим без бреме!

✍🏻Станислава-Владимира Станкова