Как мислите? Компромати и въпроси!

Как мислите, колко от мъжете в политиката у нас се държат в подчинение с гей компромати?
Считате ли, че това изкривява експертните методи за управление на страната, когато едни различни хора се държат в подчинение и зависимост?

Колко от тях пък бързат или са принудени да бързат да се легитимират пред обществената порта с въвличане на жена в брачен съюз и деца? Не е ли това тежко петно върху процесите, от които зависи почтеното и пълноценно развитие на секторите и обществото?

Оказва ли това неблагоприятно влияние върху ефективността и коректността в управлението както в централната точка, така и на местно ниво?

Изчезва ли вече тенденцията за натиска към повдигната женска пола между политическите кабинети в обслужващ вид?

Все обстоятелства, които са в зависимост от друго, едно подир друго, и все въпроси за националното придвижване към високите стандарти на съществуване в духовен и материален аспект.
Въпроси за принципите, върху които стъпва управлението на народа!

Станислава-Владимира Станкова