Как не Ви беше неудобно?!

От bTV, как не Ви беше неудобно днес да подлагате на разпит с пристрастно наклонение д-р Димитров, като по този начин подложихте и на публично неуважение работата на хора, които спасяват хора?!
Не друг, Вие опитахте да политизирате случая! Вие се опитахте да очертаете външнополитическа краска! Вместо да се противопоставите с възпитателен мотив на валящите заплахи и непристойността!
Онзи отдавна трябваше да е премахнат, а подир него и Тагарев!

Какво общество изграждате, общество на гнусно невъзпитание и долнопробно промъкване между остриетата за морала и закона, остриета, които всеки ден изтъпявате с разплутостта на нравите!

Станислава-Владимира