Как не Ви изгни архивът…

Как не Ви изгни архивът от подадени сигнали от хора, които вече не са живи, които са пребити, които са насилени!
Кой очаквате да Ви държи отговорни, като съвест нямате, нямате го призванието, нямате я отговорността като идеал, нямате почит към институцията, бран за държавата!
Кой да Ви държи сметка, като от Бога не се свените!

Ама трябва да Ви се държи сметка! Жестока сметка! Че поверените в ръцете Ви сигурност и живот ги подавате право към преизподня.

Смърт Ви е да работите доблестно и с чест, ама много души сте извадили, че е крайно време да се прочистите и да вземете народа и Родината на душата си!

Станислава-Владимира Станкова