Качествени кадри, рискове и намерение

Георги Кадиев от Левицата казва в Референдум, че най-важното било да се сложат качествени хора по ключови звена в държавата, обявявайки се срещу посредствеността. Дотук добре.

Откъде обаче ще набере, подбере и ориентира такива хора, като стратегическо управление, класифицирани като качествени?

Как ще преодолее риска, ако обществената и политическата сфера, ако и двете не разполагат с такива кадри?

Как ще преодолее риска, ако има кадри, но те не могат да се адаптират към работата?

Как ще преодолее риска, ако има кадри, но те не притежават професионални качества, които да им позволяват самостоятелна работа при независимост?

Когато не разполагаш в екипността си с “портфейл” от заявеното кадрово качество, като не го и споменаваш като наличен ресурс, а го изказваш като абстрактно понятие, демагогията е фактическа! Но тя никога не произвежда качество!

За кадри се работи като проектиране на дългосрочен процес от многопрофилна работа, образоване, интегриране и предаване на опит, знания и етичен норматив!

Дано Левицата бъде успешна формация с подобна насоченост, ако изобщо има такова действително намерение!

инж. Станислава-Владимира Станкова