Когато една структура обръща внимание на етичния пример

Преди време кметът на Стара Загора Живко Тодоров се заяви за етичен кодекс и етична комисия като принципи на доброто управление. Реализирането на предложението е в сериозността на своя ход, като за осигуряване на гаранции за спазването на нормите на Етичния кодекс, Общинският съвет създава и постоянна комисия в състав от седем общински съветници.

С приемането на Етичния кодекс общинските съветници се задължават да декларират писмено, че имат волята да следват клаузите и правилата му.

Част от принципните линии са свързани с поддържане на връзки с избирателите и информираност за дейността и решенията на съвета, насърчаване към открития обмен на идеи и информация, в служба на обществения интерес, интересите на гражданите и тяхното благоденствие!

Когато една структура обръща внимание на етичния пример като указание за отговорност към хората, тогава може да се говори за същински управленски строй в посока на достоверност, достъпност и доверие!

инж. Станислава-Владимира Станкова