Когато…

Когато глупостта царува,
са времена, в които се ловува,
в плен са образование, култура,
с агресия превърнати в халтура!

Когато глупостта царува,
са времена, в които се робува,
на самозабрава, низки страсти,
характерни за ръководните ни власти!

Когато глупостта царува,
мъдрецът дори и да мъдрува,
остава си с тъгата “във” душата,
че преобърнала се е в калта колата!

Когато глупостта царува,
все някой някъде будува,
все някой ще се вдигне да въстане
срещу гибелта на културното имане!

Станислава-Владимира Станкова