Колко праведни погледи засичате?

Сигурен бях, че ме лъже, макар да ме гледаше с такъв праведен поглед. — Честна дума? — Честна дума! (П. Вежинов, ЗНН, 141.)

Колко праведни погледи засичате Вие, добри хора, в политическото ни народно творчество?
Една, пък втора, пък трета пресконференция…засега…

Да надценяваш нещата е лекомислено, а да ги подценяваш — пагубно. Затова на никого не трябва да се вярва. (Б. Балабанов, Избр. п II, 205.)

Не мога да повярвам, че политическата ни класа е без класа! Позорни актове, нечистотия и злодеяние към народа!

инж. Станислава-Владимира Станкова