Комплекс-лидерство-личност-достойнство

Комплексът е психическа травма, която поражда общо усещане на неудовлетвореност, възникнало вследствие на предизвикано чувство на малоценност от неуспешна свръхкомпенсация при компетентностен дефицит.

Лидерството в смисъла за личностни характеристики и качества, смята Фройд, е в основата на груповата идентификация – лидерството е източник на това групата да функционира.

Личността далеч надхвърля разбирането за индивид като отделно съществуващ жив организъм, както и индивидуалитета като съвкупност от характерни и отличителни качества, като специфичност. Личността е постижение от процеса на развитие, както и периодична самоактуализация. Личността е резултат от възпитание, формиране на ценности и духовни качества. Личността притежава уникални знания, възгледи и идеи. Личността се формира чрез лични избори, като притежава самосъзнание, разум, воля и мотивация. Личността е характер! Личността е свобода!
Така и достойнството е отличителна черта за чест, морал и гордост. Все нравствени качества, които изграждат авторитет, от което произлиза и високото самочувствие. Достойнството по този начин създава както самоуважение, така и уважение отвън. Достойнството съзнава личността на собствената си ценност като титла за силен щит от характер пред атаките на деградиралия свят. Достойнството е устойчивост. Достойният е пълноценен!
Дисциплината пък се корени в самоконтрола, последователността и постоянството, в това да разбираш себе си, да вярваш в собствените си сили и способности, да можеш да се грижиш за себе си, да си взискателен към себе си, да спазваш и следваш етична рамка на поведение и отношение, да създаваш среда за общност, основана на уважение и взаимодействие.

И така!
Достойната личност не е носител на комплекса. Комплексът не е част от гена на достойната личност!
Лидерството е наследственост на личността в достойното ѝ проявление към действуването на екипа и неговото силно самолидерство!

Разсъждения с посрещането на вечерта. В понеделник.
Станислава-Владимира