Компрометирани провали в гражданските очи

➡️Ако посетим официалния сайт на Областна администрация #Хасково, ни посреща снимката на Стефка Здравкова #областенуправител, като я цитирам:
“Тук аз и моят екип ще публикуваме всичко важно, което Вие искате да знаете за нашата работа, за нашите задължения и отговорности. Вярвам, че работата на Областна администрация Хасково трябва да продължи да бъде прозрачна, да бъде в интерес на гражданите на област Хасково и да подпомага развитието на региона. Като Областен управител на област Хасково ще работя за реализацията на нови икономически и социални проекти, за гарантиране на стабилността и сигурността на гражданите, за популяризирането на нашата област и налагането й като естествен регионален лидер в Южен централен район.”
Скролвайки надолу ⬇️ в интернет страницата, попадаме на “Комисии и съвети”. Изхождайки от гръмкото и тържествено посрещане, чрез което се декларира работа за развитието на областта, със съответен граждански интерес отваряме да разгледаме как функционират подадените звена. Ето обаче какво се установява на практика!❗️
💡“Областен съвет за развитие на Област Хасково”, “💡💡Областен съвет за тристранно сътрудничество” и “💡Областна комисия за обществен ред и сигурност” са без положена актуализация (посочените органи и членове заемат други обществени длъжности понастоящем, като не са налични и данни за свикването и дейността на тези комисии и съвети), което бездействие се разчита като нищожна фукнционалност по процесуалните мисии, задължения, стратегии и цели за постигане.
⚙️Логично си задаваме въпроса фиктивни ли са тези комисии и съвети, предварително начертаните насоки в ръководенето осъществяват ли се с установен ред на действителност, какъв ресурс се обвързва с тези безсъдържателни сегменти и къде и по какви линии се отчита?!
⚙️Естествено съображение е да се запитаме куха структура ли е Областна администрация #Хасково?!❗️
Толкова застъпена неграмотност, която вилнее при публичното покритие на Областния управител Стефка Здравкова с приравнена безотговорна некомпетентност, липса на конкретика при оповестяване на данни, липса на ръководна и оперативна актуализация, подаване на информация към фейсбук страница, за която Областна администрация #Хасково твърди, че е извън администрацията й, но реалните показатели отчитат противоположно становище, масови злоупотреби в условия на пандемията Ковид-19🦠 под козирката на Областна администрация #Хасково (празненството в кв. “Република” с над 100 човека, погазвайки противоепидемичните мерки и спуснатите министерски заповеди, които следва да бъдат съблюдавани именно от Областна администрация #Хасково и щаба тук). Неналична координация между ръководената от Стефка Здравкова институция и органите на реда, безсилни да се намесят.
⚙️Смущаваща и обезпокоителна е противовесната демонстрация на задължителната етична норма, граничещата с морално увреждане на губернаторската позиция. При уствановена и категоризирана несъстоятелност в хода на действие за превенция и защита на гражданите при Ковид-19🦠, съпоставяйки неправомерно карантинирани хора с вчерашното прочуто вече празненство, при срамно управлявани брифинги с информационен дисонанс, да се организира награждаване, докато хората се борят за своето здравословно, финансово и психическо оцеляване в условия на пандемия🦠, при положение че плоскостта, по която се върви е надупчена от компрометирани провали в гражданските очи, е повече от дискредитиране по линия на партийна и национална стойност.

инж. Станислава-Владимира Станкова