Можете да се свържете се с мен чрез предоставените контактни данни при въпроси, мнения, споделяния и отзиви.
Благодаря Ви!

За въпроси:
stanislavastankova.com@gmail.com

За консултации:
stanislavavladimira.consulting@gmail.com