Контактна група, медиация и (не)постигане на устойчиво управление

Контактна група, медиация и (не)постигане на устойчиво управление

Навлизането в релсите на преговорния мотив на принципност е активът на фигурата по медиация за равновесие при пилотиране на коалиционното движение, така че екипният национален интерес да е в подход на колективна интелигентност при превантивност. По реда на договарянето в условия на неразбирателство пред формирането на бъдещо управляващо мнозинство се явява процесът по медиация. Медиацията е инструмент за постигане на споразумения по мирен път чрез деактивиране на разногласни позиции.

От сканирането на ситуациите по страни, при необходимост от трета величина, която да съответства на свойствеността на медиацията, се определя и преговорната стратегия.

Оценката на риска е от ключово значение, имайки предвид, че третата страна не допуска политическо или геополитическо влияние като мощен фактор, тъй като условието за безпристрастност при избора на медиатор е базово, изхождайки и от предполагаема силна карта за натиск при взимане на решения.

По примера на “Харвардския модел” за медиацията обаче приоритетно, на преден план, се излагат общите интереси и предимствата при спазване на хода в балансиране на интересите и определяне на позициите на обединение на властта. Друг важен момент е приемливата преговорна концесия, която се прецизира чрез техниката за максимално ниво на отстъпка при разкриване на реалност от преднамереното създаване на лъжлива представа.
Когато управленските пратеници са в несъстоятелност за определен сферичен обем, следва още по-внимателно да се конкретизира характеристиката на медиатора, който да носи отличителност при персонална достоверност и почтеност, политически и международен опит, способност за прилагане на хуманитаризъм, безпристрастност, както вече споменах, и мотивация за резултатност.

С оглед на насоките, квалифицираната готовност бележи специфични свои деятелност и предназначение за създаване на устойчиво във времето управление само ако са налице личностните белези на профилния преговорен релеф.
Безпристрастността, “скопяването на българския лъв”, както и отсъствието от деклариран начален приоритет “българските граждани и интереси” не са оптимистичен тласък за достоверност на бъдеща коалиционна мотивировка.

инж. Станислава-Владимира Станкова