Костюмирано простолюдие

Какво качество на прости и неуки хора се лее от българския парламент. Дивотия и невежество. Типична изостаналост в културно и образователно отношение, в поведенческа етика. Мисълта им е в тотална неспособност да преработи провокацията в смисъл на утвърждаване на принципи, обществено значими принципи.

Гъделичкат си само простотията и засилват изблика на простащина. Простолюдие от костюмирани унищожители на българския език, държавността и почитането на институционалната важност.

Как да общуват с народа, като не могат да общуват помежду си. Така нито е възможно да се създават и поддържат обществени връзки, нито общочовешки и професионални взаимоотношения, нито национален контакт в адекватност с международната комуникацията и партньорското взаимодействие!

Станислава-Владимира Станкова