“Коя от двете значения”

Казва госпожата: “Коя от двете значения”

И тези разискват етимологично значение на израз! И тези определят! И тези решават!

П.С. И тук гребен не е играл!

Станислава-Владимира