Кравайче за полазник!

Кравайче за полазник!

Полазник, добре дошъл в дома, полазник на доброта и любов, смирение и начало!

Да се благодари и за щастието, и за страданието, за всяко човешко преживяване, че така оформяме себе си в осъзнаване и завършеност.

Благоденствени и благословени да сте, благонравни хора!

Станислава-Владимира