Креативността в комуникациите изгражда силни и допълващи се колективи

Креативността е онази част от мисълта, която се отличава с оригиналност, провокирана от спектъра на поставените цели. Подобна творческа култура се задейства от различни причинни връзки, но при всяка линия носи увереността, водеща към процеса на реализация. И разглеждайки ключови фактори в това направление как да следваме една културна мисия в креативния свят, най-ясно очертание дава Уолт Дисни:
“Не гледаме назад за много дълго. Продължаваме напред, отваряме нови врати и правим нови неща, защото сме любопитни … и любопитството продължава да ни води по нови пътища.”
Най-творческата среда е да си любознателен към света, което пътуване е самопознание и успоредно с това – селектиране на нови знания, транформирани в нови идеи. С изразителен и концепционен поглед върху поставените цели съвсем закономерно се достига и до неочаквани възможности. Елементи към този метод на развитие са промотирането на позитивната мисъл и изчистването на ненужното наслагване, като по този начин работната обстановка е готова за открития.
Креативността например в комуникациите притежава и друго ценно свойство – изгражда силни и допълващи се колективи. И така творческата маса е затрупана с дискусии, мисловни образи и енергия за постигане на отличителни бъдещи проекти. Всичко това по нива пробужда, филтрира и вдъхновява многостранни интереси, като в същото време обвързва в етична рамка на прозрачност, точност и автентичност. От съществено значение са и акцентите за комфорт, култивирайки емоционалното състояние в микса на яснотата и хумора.
Конфигурацията на креативното мислене поддържа разгърната фигурата на процеса изправена, а творческата страст не е просто рутина, а естествено и вродено човешко състояние.
Творческият маниер в повечето случаи е по-ефективен от заучения подход, като това е достатъчен знак за стремеж към създаване на неповторими материални и нематериални ценности. Упражняването и огъвкавяването на мисловната дейност се насърчават към личното “Аз”, осъществявайки мотивиращото “Аз мога”.
В подкрепа на всекидневните избори и потребността от получаване на стимул:
„Творчеството е заразно. Предай го.” – Алберт Айнщайн

инж. Станислава-Владимира Станкова