Кръстовден!

Смирение и благодарност!
Кръстовден!

Станислава-Владимира