Културата им – Карикатурата ни

Българска академия на науките, музеи, галерии, полицаи, пожарникари, майки на специалните деца, библиотеки, читалища…
Всички те са потъпкани от бюджет 2022!

Дават ли си сметка управляващите колко ценен човешки капитал стои зад изброените категории?!
Културата им->Карикатурата ни

инж. Станислава-Владимира Станкова