Културата, облечена в присмех.

Бутат министерската институция към
разруха, безскрупулно подкопават
същността й…
…по някакъв смътен сценарий!

Пунктуация от разочарование за личности
на безхаберие…
…не даваме време за подобно греховерие!

Културата, облечена в присмех. Апология за двоен уиндзорски възел.

Моралният език на върха на културата, облечен в разпуснатост, свързва стойностите в неуспех при стратегическа последователност в материя на многопластовост, значимост, цялостен модел на висока кулутура, изкуство, човешки познания и вярвания и ценностен кодекс.

Има ли някой с по-добро CV, че единицата в настоящата административна култура не открива величина от същата категория на институционално пренебрежение?

Към културни и просветни дейци!
Поклон и извинение, че сте в подножието на подобно поръчение!

инж. Станислава-Владимира Станкова