Културни ценности

Меката сила се генерира от три основни ресурса – култура, политически ценности и външна политика. (Джоузеф Най младши, 2004:11). Културата се отнася както до литература, изкуство и образование, така и до популяризацията, която е насочена най-вече към масовите мероприятия, в това число и към спорта. За да се осъществи привличане и сформиране на образ при легитимност и демонстриране на вътрешнополитически ценности, изключването и ликвидирането на културните ресурси не само отслабва влиянието на държавата, но и злепоставя всяка една потенциална нейна сила!

инж. Станислава-Владимира Станкова