Къде сте? Няма Ви!

Няма Ви! Нямате срам, смирение или дълг. Ходите на някакви режисирани сбирчици, където да се хилите, докато хора умират пред спешните кабинети. После едвам констатирате с имитативно съчувствие.

Изпълва ли Ви чувство на хитрост, че сте замазали гибелта, като разпоредите “незабавна проверка”? Тази проверка връща ли изгубени животи? Тази проверка оздравява ли системата, която просто не функционира? Тази проверка инжектира ли съпричастност към човека?

Понеже Лена Бориславова обича да употребява “нормалните държави”, в такава оставките щяха да са не просто подадени, но и приети.

Къде сте? Няма Ви! Човешкият живот е толкова обезличен в обществото, че дори не Ви прави впечатление, че се движите извън действителността.
Толкова сте позорни, че нас ни е срам, че Вас не Ви е срам!

инж. Станислава-Владимира Станкова