Лидерите на мнение

Финална седмица до изборите 2 в 1 на 14 ноември.

Много фактори влияят на общественото мнение – политици, медии, социалноикономически статус, събития, но и лидерите на мнение.
Лидерите на мнение обаче не се откриват на политическия терен по време на кампания, а имайки предвид незаводолителното ниво на личностната и поведенческа способност на кандидатите, тези лидери са с абсолютна важност, която да носи преднина в борбата за електоралното одобрение, както и в целия процес на политическо съществуване.

Как се изгражда подобен механизъм на влияние?
Лидерство посредством лидерство!

Умението на политическите лидери при основа на демократично лидерство стартира мрежовата ефективност по интегриране на избирателна подкрепа, на избирателна активност. Партийният екип консенсусно взима решения по веригата на управление, делегирайки задачи и придавайки значимост на всяка личност в отбора. Именно това е и знакът към обществото, че подобна култура на политическо лидерство гарантира социум действие при свобода на мнението по етичен маниер.
За да се осъществи системата на влияние в пълния си потенциален смисъл, висшето ниво на управление разписва трансформационно-лидерски характер като поведенчески принцип на действие при лидерите на мнение, осъществявайки влияние върху електоралните нагласи чрез индивидуално внимание, стимулиране и мотивиране на интелектуалното състояние. Лидерите на мнение притежават способността да имплантират интерес и дразнение сред хората, за да се извлекат силните и слабите страни на населението. Така се фокусира цел и за повишаване на отговорността при гласуване.
Лидерите на мнение в роля на блогъри или комуникатори в среда, завлядяващи с вербалните си и невербални способности, стават търсеното вдъхновение от електората без отчитане на положителност или отрицателност.
Днес не разпознаваме такъв механизъм на влияние, а пропадането на политическите ни представители е не просто тенденция, а приета нормалност на пародиране. Независимо че масовата обстановка е с пренебрежителен образ, винаги има личностни, които си заслужават гласуването, доверието, надеждата. Да ги изберем! ЗА БЪЛГАРИЯ!

инж. Станислава-Владимира Станкова