Майка към сина си…

“Не искам да ме пипаш с гнусните си ръце, с които си бара отвратителните крака.”

Майка към сина си
Парк, Хасково
25 юни 2022

Какво се случва с този свят, щом най-близките същества комуникират помежду си в подобна стилистика?!

🙏🏼

инж. Станислава-Владимира Станкова