Малокултурен

Ало, грамотната, ти ще ми кажеш,
някакъв член и една запетая.
Проблемът какъв ти е, не искам да зная.
Аз съм всесилен невежа, да знаеш.

Дори ще ти кажа, проста си ти,
малокултурен, но с пачки пари,
които ми дават “таз” свобода,
книжовността ти да пия като боза.

Ало, грамотната, искам да знаеш,
културата ми се моли ден подир ден.
Благодеяния чака от подобни на мен,
затова е добре ти да си траеш.

………………………………………..

Извинете, моля, къде сме се виждали,
моите познания ли са Ви обиждали?
Аз често ходя в едно книгохранилище,
Вие знаете ли за това духовно училище?

Защо ли Ви питам такива въпроси,
всеки, колкото може, ще носи.
Ще пренебрегна Вашия член,
изцяло на неграмотност е подчинен.

Искате ли да Ви кажа нещо последно,
аз няма от съзнанието Ви да изчезна безследно.
Все ще имате нужда да облечете в книжовност,
я Вашата, я чужда оскъдна духовност.

Станислава-Владимира Станкова