Мандатността на кметовете

Корупцията и феодалното управление на местно ниво не са борят с ограничаване на мандатността на кметовете.

На терен знаем, че проблемът с кадрите е болезнен за развитието на общностите, камо ли за управление на община.
Не се разчиства път на едни за сметка на положението, при което хората са случили на тъждествен към нуждите им и етичните стандарти кмет само защото така се облича реформа за форма на почтеност.

Бедната обстановка откъм работно качество, което прогнива възможностите за пълноценност на хората, се прочиства чрез
устойчива и организирана система от институции, която да “определя” законово и етично мандатността, която да следи, контролира и действа безкомпромисно и категорично срещу поставената поквара, докато не установи среда на висок професионализъм, на високи етични стандарти.

Нагледната корупция по деморализирането на длъжностите лица и политическите деятели не може да се превръща в роднина на ограниченията, които неефективно забелват галерийните образи и тъпчат проявите на знаене и можене.

Неспособността за справяне с корупмираността на местно ниво не е условие за отстраняване и изваждане на компетентните, които изразяват добрите нрави на доброто управление, от състава принудително. Защото те са в способността да възпитават обществените групи на принципите на доброто управление.

Трудно е, но пътищата се чистят с много и методични усилия, които да приемат движение по норматив.

Станислава-Владимира