Манипулативно общуване и дезинтересирано мълчание

Кирил Петков:
“Действията на МВР вчера показват, че никой не е над закона в България.”

Всъщност това не е съвсем коректно, тъй като извън тържествуването от все още неоповестена официално информираност, най-важна е поставената крайна точка. Резултат. Само при такова обстоятелствено положение би могло да се говори в заключение на обществена сентенция.
Всяка дума, всяко действие, всичко следва да е в интерес на народа! На страната на българския народ!
Що се отнася до избор на политическа позиция в реториката на дневния ред при манипулативно общуване, вертикалната политическа философия на популизма довежда до вражеска позиция, отнесена към плурализма.
Аргументативна отметка:
Конституция на Република България – Чл. 11. (1) Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм.

Следващата реплика, която се адресира към обществеността, е тази на дезинтересираното мълчание. След публичен и политически трус. Народът е основната градивна ценностна единица и отчитането към него е висша отговорност.
Съгласна съм с премиера Кирил Петков, че никой не трябва да изпитва страх от истината, но не трябва да се забравя, че в числото “никой” влиза “всеки”.
Истината винаги намира своето място да те постави натясно!”

Военнополитическият правителствен контекст затвърждава мъждивата си изразителност, а съмнителните акции, официални и неофициални, пораждат не само страх в хората, но и втурване към действия след стресов тласък. Несъвместимост със сигурност и независимост.

инж. Станислава-Владимира Станкова