Мили деца, честит празник!

Честит празник, мили деца!
Бъдете волни и единни, откривайки света и щастието в него, като се допълвате и докажете силата на екипа и обединението на идеи.

Култивацията към един морален том започва от ранна детска възраст при наличието на семейни прийоми за подбуда на детската мисловна дейност към добродетели и отговорността към тяхното спазване. Но задължителното условие за зараждане на добродетел е израз на комуникация, поставена не само на етично ниво, но и на ниво емоционална интелигентност, която да търпи своето усъвършенстване през целия ни път.

Огромният архив от мъдрости е учение, но не и достатъчност. Ние сме мислителите на деня и носим привилегията да градим среда за дефиниране на човешките взаимоотношения, базирани на човещина и човечност. Обществата се нуждаят от това положително въздействие, знаейки, че хората се ръководят от всички етични ценности.

Съхранението на книжовността и българския език е кауза, която застъпвам всеки ден, като вярвам, че писмеността, просветата и културата държат идентичността ни вярна. Да учим децата в активност на критичната мисъл, приложима за опазване на българския език, защото няма по-силен аргумент от езиковата ни идентичност.

инж. Станислава-Владимира Станкова