Младежта е идущото майсторско платно

2022 е Европейска година на младежта, а откриването в България се случи на 9 май.

С Европейската година на младежта Европейската комисия, в сътрудничество с Европейския парламент и държавите членки, регионалните и местните власти, възнамерява:
да уважи и подкрепи поколението;
да насърчи всички млади хора;
да популяризира възможностите в подкрепа на тяхното личностно, социално и професионално развитие;
да почерпи вдъхновение.

Как се популяризират възможности в подкрепа на личностното, социалното и професионалното развитие на младите хора в условия на безпорядъчност в политическия ни и обществен сектор?
Как се насърчават младите хора да избират спорта, когато управляващите мълчат и удобно или страхливо влизат в роля на оглушели слепци относно съмненията за уговорени мачове, предварително разпределяне на места и назначаване на спомагатален персонал от втора линия?
Как се уважава и подкрепя младежта, кагато на най-високите държавни постове са наместени неграмотни наемници за извъндържавни и олигархични интереси?
Как се насърчават всички млади хора, когато примерът за кариерно развитие е тайно назначаване на “мои хора по заръка”, а не по системна правилност за професионализъм?

С коя съвест изобщо се занимавате с младите хора, когато допуснахте и продължавате да лансирате тоталната неграмотност и погазването на българския език като нормалност, че сега да преминете с гумени ботуши по вече така разкаляната среда на порочност?

Младежта не е глинена фигурка за моделиране на обезателни обществени нагласи за изопачаване на нравственосттта. Младежта е идущото майсторско платно, което заслужава не само да знае истината за благонравието, но и да сътвори и съхрани българския етос като пример в сърцето на Република България.

Когато се заигравате с темата за младите хора, винаги трябва да знаете, че там единственият правилен метод за работа е с разум, почтеност, достойнство и добър пример!
За да разполагате с дорбия пример обаче, трябва да сте изпълнили със съдържание на достоверност целия процес – от яслата до университета.

инж. Станислава-Владимира Станкова