“Можем…и без думи да говорим…”

“Можем и без думи да говорим.
И без ключ вратата да отворим…”

Станислава-Владимира