“Мой министър”

“Мой министър” (Кирил Петков)

Негова негодност
Наша злочестина

Да гарантираш несменяемост на разни бездарности и некадърности, които са настанени на служба само защото .. са от „нашите“, като ги предпочетеш пред способните, образованите и подготвените български синове, това е повече от престъпление. (Пряп., 1903, бр. 5, 2.)

инж. Станислава-Владимира Станкова