Моля да се обърне внимание на наречието “предвид”

Моля да се обърне внимание, че наречието “предвид” е крайно неефективно, когато се товари с вариативност от предлози.
Пример:
По всяка вероятност искат да подложат впечатлителната ни издръжливост на тест, предвид невежествената употреба на българския език.
#сутрешниблокове

инж. Станислава-Владимира Станкова