Моята четка

Ще нарисувам картина,
нито ще е лято, нито ще е зима.
Ще нарисувам със сетивата
чувствителността на душата.

Моята четка е моето чувство
от моите мисли да ражда изкуство.
Моята болка нанася детайли,
моята радост е в мигове тайни.

Моите чувства са цветна палитра,
моята вяра е “мойта” молитва.
Моята воля е цветен пейзаж,
моята дума е моят страж.

Ще нарисувам картина,
ще е и лято, ще е и зима.
Моето лято ще е нежен нюанс,
моята зима – снежен романс.

Станислава-Владимира Станкова