#Мъдро

Ценностите на човек определят функцията на неговата способност!

инж. Станислава-Владимира Станкова