Мъката е мъка!

Демонстрираш надзаконие, рецидивираш, убиваш и подписка.

Само тези близки, които са се срещали със смъртта, знаят, че тази болка няма лек. Няма такова време, което да я премине. Тя седи в нас като дълбок прорез, дето кърви, не спира да кърви, просълзява и изгаря, задушава, за да знаем какво е животът и какво е за живота отнемането или загубата на живот.

Ама пък и гавра с тази болка е правене на държавата на гаврило от нарушители, подлеци и убийци, където тези, дето съществуват в правила, са прегазвани като пречеща загадка на развихрения произвол.

Мъката е мъка!
Скърбим за Вас!
Почивайте в мир!

Станислава-Владимира