Навреме

За времето, в което започнах да се уча.
За времето, в което исках да сполуча.
За времето, в което у мене бе детето,
изпълнено с надежди, докосващи небето.

За времето, в което започнах да мечтая.
За времето, в което мечтаех да успея.
За времето, в което готова бях да дам
безгрижното си детство, изпълнено “със” блян.

Във времето, в което се трудех неуморно.
Във времето, в което се чувствах ползвотворно.
Във времето, в което успехите докоснах.
Във времето, в което просто аз пораснах.

За времето, което просто излетя.
За времето, в което станах аз жена.
За времето, в което трябваше да оцелея.
Във време, в което бях решена да успея.

Във време на измама.
Във време на борба.
Във време и на тежка драма.
Без време не склоних глава.

Навреме стигнах върхове.
Навреме сразих и врагове.
Навреме всичко озъзнах.
Навреме те разбрах.

Станислава-Владимира Станкова