Наздраве като благопожелание

Да грабваме всяка възможност да сме заедно!
Наздраве, хубави, като благопожелание, именно за това!

Станислава-Владимира