Най-хубавото нещо в живота!

Животът е кратък не е клише. Безсилни сме пред съдбата. И в този смисъл, какво и закога отлагате? Ако имате човек, който се е настанил в сърцето Ви, който трайно се е настанил в сърцето Ви, защото в сърцето Ви има място само за един, какво чакате? Кажете му, че го обичате! Животът е затова. Да бъде живян. Сега. Заедно. Всеки риск, всяко предизвикателство е много по-лесно преодолимо, когато сте заедно.

Да обичаш? Да обичаш е трудно. Всичко ценностно е трудно. Но пък е и най-хубавото нещо в живота!

Станислава-Владимира Станкова