Наложи ми се да се обадя в Община Хасково

Днес ми се наложи да се обадя в Община Хасково – Дирекция „Общинска данъчна дирекция”, Отдел “Контрол и събиране на местни данъци и такси”, за справка.
Звъня. Служителката вдига от другата страна с мъчителното и остро: “Да!”. Аз, леко слисана от положителния отговор без зададен въпрос, продължих вече с конкретиката на запитването. В същото ритъмно думане на служителката, с есенция от фактор на дразнения, последва: “Давай Булстат!” Следствие на блага упоритост успях да събера нужните справочни данни. А тя завърши с: “Чао!”, като последен звън чух само израза на затворената слушалка.
Уважаеми ръководители от Община Хасково, Ваше отговорно задължение е да спазвате необходимия етикет при контакт с гражданите, за да възпитавате благонравие, да насаждате учтивост в комуникацията, които условия да са достатъчно обстоятелство за същинска автентичност на една Европейска община.
Пример в частния случай:
“Добър ден! Община Хасково, Отдел “Контрол и събиране на местни данъци и такси”, Пенка Петкова на телефона. (Името е измислено за примера). С какво мога да бъда полезна?”
И да завърши:
“Благодаря Ви, че се обадихте на Община Хасково. Желаем Ви хубав ден.”

инж. Станислава-Владимира Станкова