Народно творчество

“Загрижил се за народа като вълк за овце.” – народно творчество.

Станислава-Владимира