Нарушения срещу националното свойство за развитие

Всеки ден ни се съобщава за инциденти, престъпления и погазване на правила, като в същото време анализатори и коментатори не спират да акцентират върху това какво трябва да се направи в представата за некласифицирана абстракция, което не доказва и самия мисловен процес на говорещите като действителен, при положение че не е налична аргументация “как”. Без познавателен принцип на отделните процесуални фази проектирането на поправка е несъстоятелно.

Проблемите на такова безредно общество се откриват в много аспекти, един от които е липсата на строги изисквания в учебния процес. Когато децата следва да изграждат навици и представи за добро и лошо, редно и нередно, почтено и непочтено, здравословно и нездравословно, те са оставяни на произвола на неграмотността. Например изискването за спазване на правилата в българския език изгражда природа за ред от всякакъв тип. По същата тази линия и съзнание, което да съумява да откроява качества и ценности, съзнание, което да е признак за самооценка и мерило за действия, съзнание за дълг, за лични и професионални ангажименти и изпълнение на задължения.
По този начин формирането на дисциплина от личностна първопричина до колективно нормирано поведение презумира до системна концепция за знания какво може/не може да бъде допустимост в типизиране на импулс за самоконтрол от рамката на обществото. По примера спортните или учебните дисциплини имат своите правила за провеждане и успешно преминаване.

Неналичието на организирана контролна и регулативна служба от страна на държавното управление в този контекст подкрепя потенциала за разрастването на пагубните обществени явления, а влиянието им сред младите е бедствена функция на дъгли години мълчаливо съучастие.

Предстоят избори на фона на същата тази безредна среда, в която хората не са защитени като права и задължения, като сигурност и обществен ред, а кандидати за депутати не липсват, всякакви. Да се претендира за народно представителство, докато се разпространява и демонстрира разпуснатост, разслабеност и неангажираност към интересите на народа, е същинско приобщаване в колективитета на помагачите на рецидивиращите проблеми и нарушения срещу националното свойство за развитие чрез осъзнатост в реалността.

инж. Станислава-Владимира Станкова