На вниманието на г-н Стефан Янев!

Уважаеми граждани,

във връзка с коректните и навременни въпроси от страна на журналистите, отправени към Мартин Узунов (заместник областен управител на област Хасково), предизвиквайки у нас, гражданите, тревоги за смущаващи и порочни практики, днес изпратих официално писмо на вниманието на г-н Румен Радев, г-н Стефан Янев и Министерски съвет.

“Уважаеми господин Президент,

Уважаеми господин Министър-председател,

Уважаеми дами и господа министри,

На 02.06.2021 г. се проведе пресконференция в Областна администрация Хасково за представяне на заместник областните управители на област Хасково – Виолета Желева и Мартин Узунов. Изказване на Мартин Узунов предизвика дълбоки притеснения и трайни възмущения сред хората, като цитирам (линк видео https://www.facebook.com/haskovo.net/videos/789962795247173):

Журналист:
“Казахте, че не сте тук в качеството си на политическо лице, а на експерт. В крайна сметка кой Ви забеляза? Лично г-н Минко Ангелов или служебният министър-председател?”

Мартин Узунов:
“Значи, аз съм си подал кандидатурата в Министерски съвет и съм бил одобрен.”

Журналист:
“Обява ли имаше в Министерски съвет? Какво значи съм си подал кандидатурата?”

Мартин Узунов:
“Еми, подал съм я за разглеждане кандидатурата и бях одобрен.”

Изхождайки от фактическото твърдение на Мартин Узунов се отчитат обезпокоителни, за декларираното от служебното правителство мото за честност, прозрачност и почтеност, непросветеност и отклонение от законовите нормативни документи. В Закона за администрацията /Чл. 29 (4)/ и в Устройствения правилник на областните администрация /Чл. 4 (4)/ ясно е разписано, че заместник областните управители се назначават от министър-председателя.

В официаланата интернет страница на Министерски съвет Република България по търсене с ключова дума “заместник областен управител” в периода на служебното правителство се открива една единствена публикация от 28.05.2021 г. със заглавие “Министър-председателят Стефан Янев назначи нови заместник областни управители”. Частта за област Хасково гласи: “Заместник областни управители на Област Хасково стават Мартин Узунов и Виолета Желева. Мартин Узунов завършва висшето си образование в УНСС. В периода 2006-2008 е бил съветник на министъра на отбраната, работил е също така в Министерството на външните работи. Виолета Желева е била народен представител в 44-то Народно събрание. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“.”

С оглед на гореизложеното моля да отговорите на следните въпроси, от отговорите на които да сформирате обосновано решение за отстраняване на Мартин Узунов от длъжност заместник областен управител на област Хасково:

1. Знае ли Мартин Узунов от кого се назначават заместник областните управители?
2. По кое обявление Мартин Узунов е подал своята кандидатура в Министерски съвет?
3. Защо не са информирани публично гражданите за такава опция?
4. Кой одобри тази кандидатура?
5. Има ли такава законова процедура?

Мартин Узунов също заяви, че не се определя като политическо лице, но пък е бил част от политически кабинет. Също така не успя да отговори на въпрос по компетенции, свързан с поверения му ресор. Не успя и да отговори кога е заемал предишните си длъжности.

Всички тези съмнения водят до изкривяване на равния старт и равните възможности на гражданите за реализация, както и до съмнения за прозрачност в управлението при декларираното от служебното правителство мото за честност, прозрачност и почтеност.

Не бих поставила лимит на гражданската си активност с фокус върху достигане до така желаните нива на честност, прозрачност и почтеност – практическо изпълнение на прекия им смисъл.

Надявам се както от Ваша страна, така и от наша, на гражданите, да не се допуска това, срещу което се въстава.”

инж. Станислава-Владимира Станкова